Technology and Democracy | Teknoloji ve Demokrasi

 

Teknoloji ve demokrasi ilişkisi, on yıllardır, Bilim, Teknoloji ve Toplum disiplini içinde üzerinde çalışılan çok merkezi temalardan biri olmuştur. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler günlük hayatı kolaylaştırıyor ve genel olarak hayat standartlarını yükseltiyor olmakla birlikte demokrasi açısından pek bir ilerleme kaydedilmiyor olması, günümüzde – iletişim teknolojilerinin ulaştığı gelişmişlik düzeyinde- çok daha fazla sorgulanır olmuştur.

Bu konuda yürütülmekte olan çalışmada teknoloji demokrasi ilişkisinin iki farklı boyutu; hem teknolojinin üretiminde daha çok demokrasi (teknoloji için demokrasi) gereği ve bunun yolları ele alınacak, hem de daha çok demokrasi için teknoloji kullanımı ele alınacak, bu açıdan teknolojinin getirdiği avantaj ve dezavantajlar irdelenecek ve toplumda katılımcı demokrasi kültürü yaratmanın yolları araştırılacaktır.

 

Principal Investigator | Sorumlu Araştırmacı: Hacer Ansal

Keywords: technology in daily life; democracy for technology; technology for democracy; participatory democracy

Anahtar kelimeler: günlük yaşamda teknoloji; teknoloji için demokrasi; demokrasi için teknoloji; katılımcı demokrasi

%d bloggers like this: