STS in Turkey

** EN & TR

This page provides a list of selected STS-related higher education programs in Turkey,  STS texts translated into Turkish, and other related resources.

Bu sayfada Türkiye’de STS ile ilişkili yüksek öğrenim programları, Türkçe’ye çevrilmiş STS yaynlarından bir seçki ve diğer ilgili kaynaklar sunulmaktadır.

PROGRAMS | PROGRAMLAR

Program Link
Ankara University – Science and Society Studies |

Ankara Üniversitesi – Bilim ve Toplum Çalışmaları

http://sosbilens.ankara.edu.tr/?p=7573
Işık University – Science, Technology and Society Branch |

Işık Üniversitesi – Bilim, Teknoloji ve Toplum Dalı

http://goo.gl/ro24bJ
İstanbul Technical University – Science, Technology and Society |

İstanbul Teknik Üniversitesi – Bilim, Teknoloji, Toplum

http://goo.gl/8g2uCD

 

İstanbul University – History of Science Department |

İstanbul Üniversitesi – Bilim Tarihi Bölümü

http://edebiyat.istanbul.edu.tr/bilimtarihi/
Middle East Technical University – Science and Technology Policy Studies |

Ortadoğu Teknik Üniversitesi – Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

http://stps.metu.edu.tr/
Özyeğin Üniversitesi – Design, Technology and Society |

Özyeğin Üniversitesi – Tasarım, Teknoloji ve Toplum Programı

http://goo.gl/3AxTW1

TÜRKÇEYE  ÇEVRİLMİŞ STS KİTAPLARI

 • Barry Barnes, Bilimsel bilginin sosyolojisi / Vadi Yayıncılık
 • Bruno Latour, Biz Hiç Modern Olmadık / Norgunk
 • Donna Haraway, Siborg Manifestosu / Agora
 • Donna Haraway, Başka Yer / Metis Yayıncılık
 • Paul K. Feyerabend, Yönteme Karşı / Ayrıntı
 • Paul K. Feyerabend, Özgür bir Toplumda Bilim / Ayrıntı
 • Paul K. Feyerabend, Bilgi üzerine üç söyleşi / Metis Yayıncılık
 • Evelyn Fox Keller, Genin Yüzyılı / Metis Yayıncılık
 • Evelyn Fox Keller, Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler / Metis Yayıncılık
 • Kolektif, Bilim Sosyolojisi İncelemeleri / Doğu Batı
 • Rosi Braidotti, İnsan Sonrası / Kolektif Kitap
 • Rosi Braidotti, Göçebe Özneler  / Kolektif Kitap
 • Sergio Sismondo, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Yaklaşımı: Temeller / Epos
 • Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı / Kırmızı Yayınevi
 • Steve Woolgar, Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme / Paradigma Yayıncılık

STS Organizations | STS Kuruluşları

 • Science and Technology Studies Network of Turkey  – Türkiye Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Ağı (http://ststurkey.net)
%d bloggers like this: