IstanbuLab

Onur Arslan

*EN | TR

Onur Arslan is a PhD student and teaching assistant in the Department of Anthropology at University of California, Davis. He holds a master’s degree in Philosophy and Social Thought from Istanbul Bilgi University, and BA in Political Science and International Relations from Istanbul University. He is mainly interested in political anthropology, Actor-Network theory, and poststructuralism. He is currently working on how the expected Istanbul earthquake has changed the earth sciences and created new expertise fields.  


Onur Arslan, University of California, Davis’te, Antropoloji bölümünde doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamış, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Felsefe ve Toplumsal Düşünce programında yüksek lisans yapmıştır. Temel ilgi alanları arasında siyasi antropoloji, Ağ-Fail Kuramı ve postyapısalcılık bulunmaktadır. Şu anda beklenen İstanbul depreminin yer bilimlerini nasıl değiştirdiğini ve nasıl yeni uzmanlık alanları yarattığını incelemektedir.

 

Mehmet Ekinci

*EN | TR

Mehmet Ekinci is a Ph.D. candidate in the Cornell University Science and Technology Studies Department. He researches the cultural and economic aspects of laboratory research and technology development in life sciences. Ekinci also teaches courses on sociology of science, technology, and biomedicine. In addition to his academic studies, he is a frequent interviewer and writer for Bant Mag., based in Istanbul. He is interested in producing texts at the intersection points of arts & culture and science & technology. Ekinci is also a freelance translator, currently working on Zygmund Bauman’s text ‘Practices of Selfhood’ to be published in Turkish. He received his Molecular Biology and Genetics (B.Sc.) degree from Bogazici University and he studied Sociology (M.A.) at the same university before joining Cornell University in 2012.


Mehmet Ekinci Cornell Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Bölümü’nde Doktora Adayı olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yaşam bilimlerinde laboratuvar araştırmaları ve teknoloji geliştirme pratiklerinin kültürel ve ekonomik boyutları hakkında araştırmalar yapmaktadır. Ekinci aynı zamanda bilim, teknoloji ve biyotıp sosyolojisi dersleri vermektedir. Akademik çalışmalarının yanında, İstanbul çıkışlı Bant Mag. dergisi için düzenli olarak yazı yazmakta ve röportajlar yapmakta, aynı zamanda serbest çevirmenlik yapmaktadır. Kültür-sanat ve bilim-teknolojinin kesişim noktalarına denk düşen metinler üretmekte olup, bugünlerde Zygmund Bauman’ın ‘Practices of Selfhood’ kitabını Türkçe’ye kazandırma hazırlığındadır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden almış ve 2012 yılında Cornell Üniversitesi’ne geçmeden önce yine Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans düzeyinde Sosyoloji okumuştur. 

Murat Ergin

*EN | TR

Murat Ergin is associate professor of Sociology at Koç University, Istanbul. He received his PhD in Sociology from the University of Minnesota, Minneapolis in 2005. His research areas are culture, nationalism, race, ethnicity, crime and deviance, cultural consumption, and death. His research interests revolve broadly around the formation of cultural boundaries and identities.


Murat Ergin, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doçent olarak çalışmaktadır. Doktorasını Minnesota Üniversitesinden 2005 yılında almıştır. Kültür, milliyetçilik, ırk-etnisite, suç ve sapma, kültürel tüketim ve ölüm üzerinde çalışmaktadır. Araştırma alanlarını birleştiren ana eksen kültürel sınırlar ve kimliklerin oluşumudur.

  

 

Maral Erol

*EN | TR

Maral Erol is an Associate Professor in the Isik University Humanities and Social Sciences Department. She has a PhD in Science and Technology Studies from Rensselaer Polytechnic Institute, and a BA and MA in Political Science and International Relations. After receiving her PhD, she completed her postdoctoral fellowship at Duke University. Her research interests are men & masculinities and gender, science & technology relations with a focus on biomedical technologies and medicalization. She has published on topics such as the medicalization of menopause in Turkey, perceptions of osteoporosis and risk in menopause, discourses of normal and abnormal menstruation, andropause and male aging, and functional foods and medicalization.


Maral Erol, Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde doçent olarak görev yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dalındaki lisans eğitiminin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde aynı dalda yüksek lisans yapmıştır. Ardından Rensselaer Polytechnic Institute’de Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanındaki doktorasını tamamlamış ve Duke Üniversitesi’nde beş yıl boyunda postdoktora çalışmalarını sürdürmüştür. Araştırma alanları arasında erkeklik; toplumsal cinsiyet, bilim ve teknoloji ilişkileri; biyomedikal teknolojiler ve medikalizasyon (tıbbileşme) bulunmaktadır. Şu ana kadar, Türkiye’de menopozun tıbbileşmesi, menopozda osteoporoz ve risk algıları, normal ve anormal adet kanaması ile ilgili söylemler, andropoz ve erkeklerde yaşlanma, fonksiyonel besinler ve tıbbileşme konularında yayınlar yapmıştır.


PUBLICATIONS | YAYINLAR
  • Fonksiyonel Besinler ve Beslenmenin Tıbbileşmesi. (forthcoming) in Fonksiyonel Besinler, Gökhan Baysoy (ed.) Nobel Yayınevi: Istanbul.  
  • Anticipation, Choice, and Personal Responsibility: Medicalization of Menopause as a Case Study of Gendered Governmentality. 2016. pp. 169-182 in The Making of Neoliberal Turkey, Cenk Özbay, Maral Erol, Ayşecan Terzioğlu, and Umut Turem (eds). Routledge/Ashgate: Surrey
  • Unnecessary Bleeding, Unnecessary Suffering: Normalcy and Necessity of Menstruation in Promoting NovaSure®. 2015. Journal of Gender Studies 25(4): 367-381
  • From Opportunity to Obligation: Medicalization of Sexuality after Menopause. 2014. Sexualities 17(1-2): 43-62
  • “I Haven’t Died Yet”: Navigating Masculinity, Aging and Andropause in Turkey, (co- authored with Cenk Özbay). 2012. pp. 165-171 in Aging Men: Masculinities and Modern Medicine, Antje Kampf, Barbara Marshall and Alan Petersen (eds.). Routledge: London
  • Melting bones: The Social Construction of Postmenopausal Osteoporosis in Turkey. 2011.  Social Science & Medicine 73(10): 1490-1497
  • Neoliberalizmin İkinci Baharı (Second Spring of Neoliberalism). 2011.  pp. 133-147 in Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik. (Neoliberalism and the Intimate: Health, Body and Sexuality in Turkey), Cenk Özbay, Ayşecan Terzioğlu, Yeşim Yasin (eds). Metis Yayınevi: Istanbul
  • Tales of the Second Spring: Menopause in Turkey Through the Narratives of Menopausal Women and Gynecologists. 2009. Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness 28(4): 368-396
  • Iktidar, Erkeklik ve Teknoloji (Power, Masculinity and Technology). 2004. Toplum ve Bilim 10: 127-143

Öznur Karakaş

*EN | TR

Öznur Karakaş is a PhD candidate and research assistant at Universitat Oberta de Catalunya (UOC). She is a member of CARENET and STS-Barcelona research groups. She holds master’s degrees in philosophy from Istanbul Galatasaray University as well as from University Toulouse-I and Univerzita Karlova v Praze as part of a program called “Europhilosophie Master Erasmus Mundus in French and German Philosophy”. She is especially interested in the philosophical lineage of Actor-Network Theory, care politics, and feminist epistemologies in feminist techno-science studies as well as the potential use of these theories in social movement studies. Currently, she is writing her PhD thesis on embodiment and affect politics in 2013 Gezi Movement by making use of the Deleuze-Guattarian concept of agencement.


Öznur Karakaş, Barselona Universitat Oberta de Catalunya’da (UOC) doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. CareNet ve STS-Barselona araştırma gruplarına üyedir. İstanbul Galatasaray Üniversitesi ve Europhilosophie Fransız ve Alman Felsefesi üzerine Master Erasmus Mundus programının bir parçası olarak Toulouse Üniversitesi- II ve Prag Karlova Üniversitelerinde felsefe alanında yüksek lisans yapmıştır. Ağ-Fail (Actor-Network) Kuramının felsefi arkaplanı, ilgi/alaka (care) siyaseti ve feminist tekno-bilim araştırmaları kapsamında feminist epistemolojilerle, ayrıca bu kuramların toplumsal hareket araştırmalarında kullanılma imkanlarıyle ilgilenmektedir. Şu anda, Deleuze ve Guattari tarafından geliştirilen agencement kavramı üzerinden 2013 Gezi Hareketinde beden ve duygulanım siyasetini ele alan doktora tezini yazmaktadır.