IstanbuLab

On the Partible Person, the Relational Individual and the Multiplicities of Kinship – Interview with Marilyn Strathern*

“The partible person is a quite different concept than of a relational individual. I think, the relational individual is a very Euro-American concept, and the individual is at the heart of it. We see this in terms of the way kinship very much focuses on the early socialization of a child, inculcates norms -that nature-culture stuff occurring in the early stages of childhood- and then the state comes in and takes over all kinds of educational and other roles. So ‘kinship’ becomes funneled into conjugal relations that are also kept very narrow with affines hardly being significant entities.”

Read More

The Economization of Life – Interview with Michelle Murphy*

 “Neoliberalism is profoundly a feminist issue…because we can understand historically how the techniques and practices of neoliberalism emerged out of the experimental intervention particularly into the lives of women.” 

Read More

Teknoloji Üzerine Bir Haykırış

Bilimkurguyu hep hakikati anlatmanın bir aracı olarak kullanan Ursula LeGuin’in kendisinin nasıl bir bilimkurgu yazarı olduğuna dair yapılan bir eleştiriye cevaben kaleme aldığı “Teknoloji Üzerine Bir Haykırış”[1] adlı yazıyı, Mehmet Ekinci İstanbuLab blog okuyucuları için Türkçeye çevirdi. Teknolojinin ne olduğunu ya da ne olmadığını, Ursula’nın -eserleriyle bizi de bir parçası yaptığı- dünyasına bakarak anlamaya çalışalım. Keyifli okumalar!
DEVAMI

Hacer Ansal ile söyleşi: Türkiye’de ‘Bilim, Teknoloji ve Toplum’

2000 yıllında İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki ilk “Bilim, Teknoloji ve Toplum” yüksek lisans programını açan, 2005 yılında Işık Üniversitesi’nde “İnsan ve Toplum Bilimleri” bölümünü kuran, İstanbuLab üyelerinden Hacer Ansal ile Duygu Kaşdoğan’ın yaptığı söyleşiyi yayınlıyoruz. IstanbuLab’ın kurulması aşamasında gerçekleşen, Ansal’ın STS içerisindeki yolculuğu, güncel çalışmaları ve Türkiye’de STS’in durumu üzerine keyifli ve ilham verici bir sohbet. DEVAMI

Aybike Alkan

*EN | TR

Aybike Alkan is a PhD student and research assistant in the Department of Sociology at Koç University. She received her BS in Chemical Engineering from Middle East Technical University and earned her MS degree in Industrial Engineering from Koç University. During her master’s studies, she studied the future energy planning of Turkey considering financial and environmental parameters. Her current work sits at the intersection of state formation, water infrastructures, and expertise.  

E-mail: aybikestsistanbul@gmail.com


Aybike Alkan, Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora öğrencisidir ve aynı bölümde araştırma asistanlığı yapmaktadır. Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek lisans kapsamında, finansal ve çevresel parametreleri dikkate alarak Türkiye’nin enerji planlaması üzerine çalışmıştır. Şu anda devlet oluşumu, su altyapıları ve uzmanlık kesişimi üzerinde araştırma yapmaktadır.   


STS-related Conference Presentations / Bilim, Teknoloji, Toplum Çalışmaları ile ilgili Konferans Sunumları

  • “Concrete politics, imaginary infrastructures: postwar state-making in the peripheries of Turkey”, Binocular Conference: Chimerizations, May 2018, Toronto, Canada.
  • “Large dams as affectively charged entities: the art of making the nation”,  Conference of Royal Anthropology Institute: Art, Materiality, Representation, June 2018, British Museum, London, United Kingdom