IstanbuLab

Dijital Çağda Seçim Özgürlüğü: Facebook ve Büyük Veri

Çisem Demirci
Güncel Teknolojiler ve Siyaset – Öğrenci Makaleleri Serisi (II)

Basit sorulardan oluşan bir anket sonucunda 50 milyon seçmene ait kişisel verinin toplanması ve bu verilerin seçimleri manipüle aracı olarak kullanılması aslında konu büyük veriye geldiği zaman mahremiyetin ne kadar önem kazandığını ortaya koyuyor. Yaşadığımız bilgi çağında veri önemli bir kaynak. Ancak daha önce de belirttiğim gibi bu verilerin gizliliğinin sağlanıp sağlanmadığı meselesi beraberinde pek çok etik sorgulamayı getiriyor.

Read More

Bilgi/Enformasyon Toplumunda İnternetin Eğitimde Başarıya Etkisi*

İrem Atik
Güncel Teknolojiler ve Siyaset – Öğrenci Makaleleri Serisi (I)

Eskiden, sadece ulus devletlerin istedikleri kalıplarda bireyler yetiştirmeyi amaçlayan davranışçı eğitim modeli egemen iken, günümüzde kişilerin kendi kapasitelerine, zekâ ve yeteneklerine dayalı öğrenmeyi seçmelerine ve ilgili oldukları alanda uzmanlaşmalarına imkân sağlayan eğitim modeline geçiş yaşanmaktadır (Ergün, 2005). Artık öğretmenin öğrencilerine ders anlattığı sistem yerine, öğrencilerin derslere aktif bir şekilde katılıp, projeler yaparak kendilerini geliştirdikleri, grup çalışmasını öğrendikleri, araştırma yapabildikleri ve internetteki birçok enformasyonun içinden doğru enformasyonları içselleştirerek bilgiye dönüştürebildikleri bir sistem amaçlanmaktadır. Çünkü artık sadece öğretmenlerin değil internetin de öğrencilere bilgiye ulaşmada yol gösterici olduğu bir dönemdeyiz.

Read More

Mühendislik Öğrencilerine STS Anlatmak: Haldun Özaktaş ve Emine Öncüler-Yayalar ile Söyleşi

Söyleşi: Aybike Alkan
Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Toplumları (IV)

Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Toplumları yazı dizimize iki söyleşiyle kaldığı yerden devam ediyoruz. Yakın geçmişte Türkiye’nin üniversite kampüslerinde sayısı ve görünürlüğü artan STS derslerinin içinden çıktığı tarihsel izleğin ana hatlarından biri Bilkent Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Toplum (Science, Technology, Society – STS) dersinden geçiyor. IstanbuLab üyelerinden Aybike Alkan, Bilkent Mühendislik Fakültesi müfredatının demirbaş derslerinden STS’nin iki değerli hocası Haldun Özaktaş ve Emine Öncüler ile söyleşti. Akademik teamüller dahilinde Türkiye’nin ilk yüksek öğretim Bilim, Teknoloji ve Toplum derslerinden birini 1995’te Bilkent Üniversitesi’nde başlatan Haldun Özaktaş, kendisinin de doktorasını tamamladığı mühendislik bilimleri ile eleştirel düşünce odaklı pedagojik yaklaşımların daha fazla temas etmesi gerektiğine vurgu yapıyor. STS’nin öğretim kadrosuna 2016 yılında katılan Emine Öncüler ise, 1995’ten beri değişen ve dönüşen mühendislik-toplum ilişkileri bağlamında derse eklenen yeni konuları, araştırma yöntemi çalışmalarını somut örneklerle anlatıyor. Her iki söyleşi de Türkiye’de mühendislik eğitimi bağlamında verilecek STS derslerinin, ilgili okulun öğrencilerinin toplumsal ve entelektüel arka planları gözetilerek ve akademik STS literatürü ithalatını bir kenara bırakarak hazırlanması gerektiğini bizlere hatırlatıyor.

Read More

On humanitarian violence and politics of lesser evil – Interview with Eyal Weizman

We build a discipline here in Forensic Architecture, and we needed to build it case by case. This discipline is built from the fragments in Gaza, a cloud in West Bank, a road in somewhere else, a forest in Indonesia, and the forest clearing or a mine in Brazil; it is built out of all those cases in the world… It’s a diagram of relations in which space becomes open and porous. The edges of practice are always open, can always integrate new things, that can integrate testimony, image, data, plants, material analysis of concrete, material analysis of bullet, ballistics, pathology, the desire of the people on the site, their claims for self-determination or politics of resistance.

Read More

Soğuk Savaş Türkiyesi’nde Modernleşme Teorisinin Maddesel Belirtileri – Begüm Adalet ile Söyleşi

‘‘Türkiye’yi İkinci Dünya Savaşı sonrası kalkınma düşünce ve uygulamalarının hem inşasına hem de doğrulanmasına olanak sağlayan bir saha olarak değerlendiriyorum. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nde tasarlanan fikir ve projelere rıza gösteren boş bir sayfa yerine, halihazırda var olan kalkınma ve devletçilik görüşlerinin geliştirildiği ve modernleşme teorisine eklemlendiği faal bir yerdi.’’

Read More