IstanbuLab

Soğuk Savaş Türkiyesi’nde Modernleşme Teorisinin Maddesel Belirtileri – Begüm Adalet ile Söyleşi

‘‘Türkiye’yi İkinci Dünya Savaşı sonrası kalkınma düşünce ve uygulamalarının hem inşasına hem de doğrulanmasına olanak sağlayan bir saha olarak değerlendiriyorum. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nde tasarlanan fikir ve projelere rıza gösteren boş bir sayfa yerine, halihazırda var olan kalkınma ve devletçilik görüşlerinin geliştirildiği ve modernleşme teorisine eklemlendiği faal bir yerdi.’’

Read More

Material Manifestations of the Modernization Theory in Cold War Turkey – Interview with Begüm Adalet

…I discuss Turkey as a site that enabled both the construction and validation of postwar developmental thought and practice. Rather than a blank slate that received ideas and projects that had been conceived in the United States, it was an active location where preexisting visions of development and statecraft were worked out and repackaged into modernization theory

Read More

4. Sanayi Devrimi Gelişmeleri ve Kadın Mühendisler

Prof. Dr. Hacer Ansal, IstanbuLab / Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri (Emekli)

Geçtiğimiz Kasım ayında İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu, “4. Sanayi Devrimi Gelişmeleri ve Kadın Mühendisler” başlıklı bir etkinlik düzenledi.  İstanbuLab üyelerinden Prof. Dr. Hacer Ansal etkinlikte niteliksel ve niceliksel olarak hızla artan dijitalleşmenin günlük hayatımıza, mühendislik mesleğine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yansımaları üzerine bir sunum yaptı. 4. Sanayi Devrimi’nin vaatleri ve tehditleriyle derinlemesine irdelendiği bu sunumun metnini IstanbuLab Blog okuyucularıyla paylaşıyoruz. Keyifli okumalar!

Read More

Botanik Duyu Aygıtını Hissetmek: İçinizdeki Bitkiyi Beslemek için Kriya*

Bilim, Teknoloji ve Toplum Çevirileri (II) 

İstanbuLab’ın bilim ve teknoloji çalışmaları alanında yayınladığı çeviri dizisinde yeni konuğumuz York Üniversitesi Antropoloji bölümünde doçent olarak görev yapan Natasha Myers. Myers, çağdaş bilim ve sanatlarda yaşam biçimleri hakkında çeşitli etnografik çalışmalar yürütmektedir. 2015’de Duke Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan kitabı Rendering Life Molecular: Models, Modelers, and Excitable Matter (Yaşamı Molekülerleştirme: Modeller, Modelleyenler ve Uyarılabilen Madde)[1] da dahil olmak üzere canlı tözün moleküler ölçekte dert edilmesini sağlayan disiplinlerarası birçok metin kaleme almıştır. Myers’ın geçtiğimiz yıl Centre for Imaginative Ethnography (Hayali Etnografyalar Merkezi) websitesinde kaleme aldığı, meditasyon ile botaniği bir nefeste buluşturan yazısını İstanbuLab üyesi Öznur Karakaş Türkçe’ye kazandırdı, ilginize sunuyoruz.

Read More

Mühendislik Tarihimize Mizah Dergisi “Şaka” Üzerinden Bir Bakış*

Prof. Dr. Tuncay Zorlu, İstanbul Teknik Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Bölümü (zorlu@itu.edu.tr)
Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Toplumları (II)

1920’lerin başında İstanbul’da mühendislik okumanın, işgal ve savaş yıllarında, sürekli değişen binalarda öğrenim görmenin ne demek olduğunu dönemin öğrencilerinin gözünden anlayabilmek için oldukça değerli ve bir o kadar da keyifli bir kaynak var bugün elimizde: zaman içinde bugün bildiğimiz İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüşen Mühendis Mektebi’nin öğrencilerinin çıkardıkları, ismiyle müsemma Şaka dergisi. Yayın hayatına bir mizah ve edebiyat dergisi olarak başlayan ve mektep hocalarının da içeriğine katkıda bulunduğu Şaka, karikatürleriyle ve okul hayatı ile ilgili verdiği bilgilerle mühendislik öğrencilerinin hayatını anlamak kadar, Mühendis Mektebi’nin ve dolayısıyla İTÜ’nün tarihçesini aktarmak için de önemli bir kaynak. İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay Zorlu, Istanbulab için Şaka üzerine yaptığı araştırmayı derleyen bir yazı kaleme aldı, bizle o dönemin öğrencilerinin dünyasına dair önemli ipuçları paylaştı. Tuncay Hoca’ya teşekkür ediyor, Şaka kadar keyifli bir okuma diliyoruz!

Read More