IstanbuLab

Mühendislik Öğrencilerine STS Anlatmak: Haldun Özaktaş ve Emine Öncüler-Yayalar ile Söyleşi

Söyleşi: Aybike Alkan
Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Toplumları (IV)

Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Toplumları yazı dizimize iki söyleşiyle kaldığı yerden devam ediyoruz. Yakın geçmişte Türkiye’nin üniversite kampüslerinde sayısı ve görünürlüğü artan STS derslerinin içinden çıktığı tarihsel izleğin ana hatlarından biri Bilkent Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Toplum (Science, Technology, Society – STS) dersinden geçiyor. IstanbuLab üyelerinden Aybike Alkan, Bilkent Mühendislik Fakültesi müfredatının demirbaş derslerinden STS’nin iki değerli hocası Haldun Özaktaş ve Emine Öncüler ile söyleşti. Akademik teamüller dahilinde Türkiye’nin ilk yüksek öğretim Bilim, Teknoloji ve Toplum derslerinden birini 1995’te Bilkent Üniversitesi’nde başlatan Haldun Özaktaş, kendisinin de doktorasını tamamladığı mühendislik bilimleri ile eleştirel düşünce odaklı pedagojik yaklaşımların daha fazla temas etmesi gerektiğine vurgu yapıyor. STS’nin öğretim kadrosuna 2016 yılında katılan Emine Öncüler ise, 1995’ten beri değişen ve dönüşen mühendislik-toplum ilişkileri bağlamında derse eklenen yeni konuları, araştırma yöntemi çalışmalarını somut örneklerle anlatıyor. Her iki söyleşi de Türkiye’de mühendislik eğitimi bağlamında verilecek STS derslerinin, ilgili okulun öğrencilerinin toplumsal ve entelektüel arka planları gözetilerek ve akademik STS literatürü ithalatını bir kenara bırakarak hazırlanması gerektiğini bizlere hatırlatıyor.

Read More

On humanitarian violence and politics of lesser evil – Interview with Eyal Weizman

We build a discipline here in Forensic Architecture, and we needed to build it case by case. This discipline is built from the fragments in Gaza, a cloud in West Bank, a road in somewhere else, a forest in Indonesia, and the forest clearing or a mine in Brazil; it is built out of all those cases in the world… It’s a diagram of relations in which space becomes open and porous. The edges of practice are always open, can always integrate new things, that can integrate testimony, image, data, plants, material analysis of concrete, material analysis of bullet, ballistics, pathology, the desire of the people on the site, their claims for self-determination or politics of resistance.

Read More

Soğuk Savaş Türkiyesi’nde Modernleşme Teorisinin Maddesel Belirtileri – Begüm Adalet ile Söyleşi

‘‘Türkiye’yi İkinci Dünya Savaşı sonrası kalkınma düşünce ve uygulamalarının hem inşasına hem de doğrulanmasına olanak sağlayan bir saha olarak değerlendiriyorum. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nde tasarlanan fikir ve projelere rıza gösteren boş bir sayfa yerine, halihazırda var olan kalkınma ve devletçilik görüşlerinin geliştirildiği ve modernleşme teorisine eklemlendiği faal bir yerdi.’’

Read More

Material Manifestations of the Modernization Theory in Cold War Turkey – Interview with Begüm Adalet

…I discuss Turkey as a site that enabled both the construction and validation of postwar developmental thought and practice. Rather than a blank slate that received ideas and projects that had been conceived in the United States, it was an active location where preexisting visions of development and statecraft were worked out and repackaged into modernization theory

Read More

4. Sanayi Devrimi Gelişmeleri ve Kadın Mühendisler

Prof. Dr. Hacer Ansal, IstanbuLab / Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri (Emekli)

Geçtiğimiz Kasım ayında İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu, “4. Sanayi Devrimi Gelişmeleri ve Kadın Mühendisler” başlıklı bir etkinlik düzenledi.  İstanbuLab üyelerinden Prof. Dr. Hacer Ansal etkinlikte niteliksel ve niceliksel olarak hızla artan dijitalleşmenin günlük hayatımıza, mühendislik mesleğine ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yansımaları üzerine bir sunum yaptı. 4. Sanayi Devrimi’nin vaatleri ve tehditleriyle derinlemesine irdelendiği bu sunumun metnini IstanbuLab Blog okuyucularıyla paylaşıyoruz. Keyifli okumalar!

Read More