Mehmet Ekinci

*EN | TR

Mehmet Ekinci is a Ph.D. candidate in the Cornell University Science and Technology Studies Department. He researches the cultural and economic aspects of laboratory research and technology development in life sciences. Ekinci also teaches courses on sociology of science, technology, and biomedicine. In addition to his academic studies, he is a frequent interviewer and writer for Bant Mag., based in Istanbul. He is interested in producing texts at the intersection points of arts & culture and science & technology. Ekinci is also a freelance translator, currently working on Zygmund Bauman’s text ‘Practices of Selfhood’ to be published in Turkish. He received his Molecular Biology and Genetics (B.Sc.) degree from Bogazici University and he studied Sociology (M.A.) at the same university before joining Cornell University in 2012.


Mehmet Ekinci Cornell Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Bölümü’nde Doktora Adayı olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Yaşam bilimlerinde laboratuvar araştırmaları ve teknoloji geliştirme pratiklerinin kültürel ve ekonomik boyutları hakkında araştırmalar yapmaktadır. Ekinci aynı zamanda bilim, teknoloji ve biyotıp sosyolojisi dersleri vermektedir. Akademik çalışmalarının yanında, İstanbul çıkışlı Bant Mag. dergisi için düzenli olarak yazı yazmakta ve röportajlar yapmakta, aynı zamanda serbest çevirmenlik yapmaktadır. Kültür-sanat ve bilim-teknolojinin kesişim noktalarına denk düşen metinler üretmekte olup, bugünlerde Zygmund Bauman’ın ‘Practices of Selfhood’ kitabını Türkçe’ye kazandırma hazırlığındadır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden almış ve 2012 yılında Cornell Üniversitesi’ne geçmeden önce yine Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans düzeyinde Sosyoloji okumuştur. 

%d bloggers like this: