Aybike Alkan

*EN | TR

Aybike Alkan is a PhD student and research assistant in the Department of Sociology at Koç University. She received her BS in Chemical Engineering from Middle East Technical University and earned her MS degree in Industrial Engineering from Koç University. During her master’s studies, she studied the future energy planning of Turkey considering financial and environmental parameters. Her current work sits at the intersection of state formation, water infrastructures, and expertise.  

E-mail: aybikestsistanbul@gmail.com


Aybike Alkan, Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora öğrencisidir ve aynı bölümde araştırma asistanlığı yapmaktadır. Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden almıştır. Yüksek lisans kapsamında, finansal ve çevresel parametreleri dikkate alarak Türkiye’nin enerji planlaması üzerine çalışmıştır. Şu anda devlet oluşumu, su altyapıları ve uzmanlık kesişimi üzerinde araştırma yapmaktadır.   

%d bloggers like this: